Witamy. Teraz w naszym sklepie internetowym jest dostępne: 138 produktów. Zapraszamy do wcześniejszego składania zamówień i odbioru roślin wiosną.

Koszyk 0
razem : 0,00 zł
koszyk jest pusty
Product aktualizuj
Jesteś tutaj:Start/Firma/Zamówienia/Artykuły w temacie : Firma - Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski
piątek, 13 wrzesień 2019 16:31

Cennik dostawy

Kategoria Zamówienia
poniedziałek, 28 maj 2018 20:50

Dostawa

Obecnie wysyłkę kurierem prowadzimy za pośrednictwem firmy DHL.

Koszt dostawy uzależniony jest od ilości produktów w koszyku i/lub łącznej masy paczki.

Dla wysyłki roślin stosujemy własne opakowania specjalne. Jedna paczka może zawierać obecnie maksymalnie określoną ilość roślin. Ilość dozwolona dla jednej paczki podana jest w koszyku i na stronie produktu. Koszt dostawy jednej paczki to 25 zł brutto. Zamówienie, które przekracza ilościowo zawartość jednej paczki wysyłane jest w kilku. Przykładowo jeśli maksymalna ilość roślin dla jednej paczki to 20 i zamówiono ich 30 to wysyłamy zamówione produkty jako 2 paczki. Koszt dostawy to wtedy 2x25=50zł. Koszt dostawy może myć też zależny od łącznej masy zamówionych produktów. Maksymalna masa jednej paczki to 30 kg.

Dostępne formy płatności to przedpłata (wpłata na konto) i pobranie (płatność przy odbiorze).

Paczki ze względu na czas dostawy od 24 do 48 godzin wysyłamy w poniedziałki, wtorki i środy. Ze względu na ryzyko sporadycznego braku możliwości dostarczenie zamówienia w piątek na czas i pozostania w weekend paczki w firmie kurierskiej nie wysyłamy roślin w pozostałe dni. Zamówienia na pozostałe produkty (nawozy itp.) realizujemy od poniedziałku do piątku.

Zamówienia złożone w poniedziałek i wtorek do południa realizujemy w tym samym tygodniu. Zamówienia złożone od środy do niedzieli wysyłamy w poniedziałek.


Dostępne formy kontaktu w przypadku pytań o status zamówienia

Kontakt telefoniczny - pełne informacje o zamówieniach .

Piotr Pawłowski - tel. 728-602-330 .

Prosimy o kontakt w godzinach od 8:00 do 20:00 .

Na podany powyżej numer można dzwonić 7 dni w tygodniu .


Kontakt za pomocą poczty e-mail.

 

Wystarczy odpisać na wiadomość z potwierdzeniem przesłaną ze sklepu internetowego.

Odpowiedzi udzielamy w najbliższym możliwym terminie .

Kategoria Zamówienia
czwartek, 28 grudzień 2017 18:36

Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje i zwroty

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

 1. Jako konsumenci, mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 3 Regulaminu składania zamówień. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski, ul. Kilińskiego 71, 95-083 Kazimierz. Może także zostać przesłane w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres, który otrzymano przy potwierdzeniu otrzymania oferty przez Sprzedawcę.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie www.kwiatypawlowski.pl w zakładce „Odstąpienie od umowy, reklamacje i zwroty”. Dodatkowo wzór odstąpienia od umowy Klientowi przesyłany jest wraz z potwierdzeniem przyjęcia jego oferty do realizacji na adres e-mail, który został podany w formularzu składania oferty. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy, która została zawarta na skutek potwierdzenia złożonej przez Konsumenta oferty od dnia dostarczenia/odebrania produktu.
 5. Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski ma jako Sprzedawca obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny na stronie internetowej www.kwiatypawlowski.pl. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski, ul. Kilińskiego 71, 95-083 Kazimierz.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

 1. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów (różnic w cenie dostawy).
 2. Konsument ponosi wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Produktu (opakowania, zabezpieczenia, wysyłki) chyba, że Sprzedawca zgodził się je ponieść. Sprzedawca zwraca koszt dostawy w równowartości najtańszej dostępnej ceny dostawy tego produktu w Sklepie internetowym.
 3. Konsument jest odpowiedzialny za wszelkie zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób. Ma prawo sprawdzić charakter, cechy i funkcjonowanie Produktu w sposób taki sam, jak w sklepie stacjonarnym. Przykład: Konsument kupuje pilarkę spalinową do drewna. Może ją wyjąć z opakowania, obejrzeć i włączyć. Nie może jej jednak użyć do cięcia drewna. Jeżeli to zrobi i Produkt będzie nosił ślady użytkowania, Sprzedawca może przy odstąpieniu od umowy obciążyć Konsumenta kosztami czyszczenia pilarki lub obniżyć wartość urządzenia przy zwrocie.
 4. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 5. Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski zastrzega sobie w przypadku odstąpienia od umowy prawo do odliczenia od wpłaconej wartości zamówienia kosztów, które ponosi z tytułu odstąpienia od umowy przez Klienta. Przykładem może być wyprodukowanie roślin na zamówienie, posadzenie roślin na zamówienie i odstąpienia od umowy przez Klienta, które wiąże się z brakiem możliwości przekazania tych roślin do dalszej sprzedaży.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu poniższych umów (Dz.U.2017.0.683 t.j. - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

 1. O świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 2. W której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Przykładowo rośliny żywe posadzone na zamówienie w skrzynkach balkonowych, które nie są standardowym pojemnikiem do produkcji roślin.
 3. W której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. W której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. Przykładowo rośliny żywe posadzone na zamówienie w skrzynkach balkonowych.
 5. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia. Przykładowo rośliny żywe, owoce, warzywa.
 6. W której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Przykładowo rośliny żywe, owoce, warzywa.

Reklamacje

 1. Przy odbiorze zamówionego towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić zgodność towaru z umową. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, Klient zobowiązany jest zgłosić uwagi do protokołu odbioru oraz potwierdzić to własnoręcznym, czytelnym podpisem.
 2. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące wielkości, jakości i ilości dostarczonego towaru powinny być zgłoszone pisemnie w terminie do 48 godzin od daty odbioru towaru, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w terminie późniejszym.
 3. Uszkodzenia oraz wady zgłoszone w terminie późniejszym nie podlegają reklamacji, jako zależne od czynników zewnętrznych, za które Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski nie ponosi odpowiedzialności.
 4. W przypadku uznania reklamacji złożonej przez Klienta, Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski zobowiązuje się dostarczyć nowy towar wolny od wad w pierwszym możliwym terminie lub obniżyć cenę.

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie ewentualne spory strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze negocjacji.
 2. W przypadku braku porozumienia w tym zakresie strony oddają sprawę do rozstrzygnięcia właściwemu rzeczowo Sądowi w Łasku.
 3. W sprawach nieuregulowanych przez  Ogólne Warunki Handlowe (OWH) zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 Copyright © 2013-2018  Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski


Kategoria Regulaminy
środa, 10 luty 2016 17:40

Ogólne Warunki Handlowe (OWH)

 

Ogólne Warunki Handlowe (OWH) dotyczą składania wszystkich zamówień na rośliny w  

Gospodarstwie Ogrodniczym Piotr Pawłowski .

 

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe ustanawiają zasady zawarcia i przeprowadzenia transakcji handlowych pomiędzy podmiotami
składającymi zamówienie na towary oferowane przez Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski. Ogólne Warunki Handlowe
(OWH) są wiążące dla wszystkich podmiotów, które złożą Sprzedawcy zapytanie ofertowe, zarówno na podstawie
informacji umieszczonych na witrynie internetowej znajdującej się pod adresem internetowym www.kwiatypawlowski.pl, jak i na podstawie
informacji pochodzących z innych źródeł. Związanie OWH oznacza w szczególności, że stanowią one treść umowy z Gospodarstwem Ogrodniczym Piotr Pawłowski w zakresie, w jakim nie zostaną uszczegółowione, zmienione lub wyłączone w umowie. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej www.kwiatypawlowski.pl (cenniki, nazwy produktów, ich dostępność, terminy odbioru, opisy itp.) są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu  Art.66 i Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. W szczególności nie mają charakteru ofertowego ceny jednostkowe poszczególnych produktów. Wszystkie informacje służą do wskazania szacunkowych parametrów możliwej transakcji handlowej i w drodze ustaleń dokonywanych w niżej opisany sposób mogą ulec zmianie.

Zamówienie

 1. Zamówienia można składać przez serwisy internetowy pod adresem www.kwiatypawlowski.pl .
 2. Złożona przez Klienta za pośrednictwem strony internetowej (elektronicznie) oferta zakupu produktów , która została przyjęta do realizacji jest wiążąca.
 3. Gospodarstwo Piotr Pawłowski przesyła Klientowi, który składa ofertę (zamówienie) na wskazany adres e-mail potwierdzenie odczytania oferty.
 4. Klient, który złożył ofertę zakupu produktów otrzymuje od dnia otrzymania potwierdzenia termin 7 dni na uregulowanie płatności uzgodnionych. Sposób zapłaty, kwota do zapłaty, produkty z oferty i wszystkie inne informacje potrzebne do zawarcia umowy znajdują się na formularzu elektronicznym, który wypełnia i przesyła osoba składająca ofertę (zamówienie). Te same informacje przesyłane są elektronicznie do Klienta w potwierdzeniu.
 5. Od momentu otrzymania potwierdzenia podmiot składający zamówienie (ofertę kupna) otrzymuje termin 7 dni na zapłatę należności za zamówienie.
 6. Po otrzymaniu zapłaty Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania wpłaty i przyjęcia oferty do realizacji.
 7. Potwierdzenie przyjęcia do realizacji jest jednoznaczne z zawarciem umowy. Od momenty otrzymania potwierdzenia przyjęcia do realizacji oferta dla Klienta jest wiążąca.
 8. Jeżeli Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski potwierdzi przyjęcie do realizacji oferty Klienta bez zastrzeżeń w ciągu 7 dni od jej otrzymania, umowę uważa się za zawartą. W innym przypadku wszystkie ewentualne rozmowy i wymiana
  korespondencji w sprawie ustalenia warunków transakcji są rokowaniami.
 9. Od otrzymania potwierdzenia o przyjęciu oferty (zamówienia) do realizacji Klient ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny. W każdym momencie możliwe jest odstąpienie od umowy na drodze porozumienia stron.
 10. Zamówienie uważa się za prawidłowo zrealizowane, jeżeli rośliny opuszczą gospodarstwo ogrodnicze i wszystkie należności między Klientem i Sprzedawcą zostały uregulowane .
 11. Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski zastrzega sobie prawo do realizacji złożonej przez Klienta oferty partiami .
 12. Ogrodnicze Piotr Pawłowski zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji złożonej przez Klienta oferty jeśli nie otrzyma wpłaty za ofertę w wyznaczonym czasie.
 13. Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji złożonej przez Klienta oferty przez serwis internetowy w przypadku błędnie wypełnionego formularza danych klienta .
 14. Zmiany złożonej oferty (umowy), która jest w trakcie realizacji możliwe są wyłącznie po uzgodnieniu między obiema stronami nie później niż 6 tygodni przed wyznaczonym terminem odbioru . Jakiekolwiek zmiany złożonej przez Klienta oferty w terminie późniejszym niż 6 tygodni przed terminem odbioru mogą być odrzucone przez Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski i nie muszą być zrealizowane . Zmiany mogą być wykonywane z zastrzeżeniem takim, że minimalna wartość zamówienia to 120 zł . Dopuszczalna jest zmiana zamówienia na wyższe (jeśli istnieje taka możliwość) .
 15. Ekstremalne warunki zewnętrzne jak np.: bardzo niskie lub bardzo wysokie temperatury, awarie sieci ogrzewania, elektrycznej i inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Gospodarstwa Ogrodniczego Piotr Pawłowski (producenta i sprzedawcy roślin) np.: klęski żywiołowe (powodzie, pożary itp.), zwalniają je w części lub w całości z dotrzymania terminu dostawy i/lub realizacji złożonej i przyjętej do realizacji oferty. O każdorazowej zmianie, która dotyczy realizacji oferty Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski  poinformuje Klienta z jednoczesnym podaniem nowego terminu realizacji dostawy. Taka zmiana, w wykonania umowy, która jest wynikiem działania czynników zewnętrznych nie będzie uważana za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania i nie może stanowić podstawy jakiejkolwiek odpowiedzialności Gospodarstwa Ogrodniczego Piotr Pawłowski. 

Cena, warunki płatności, ilości zamawiane

 1. Wszystkie ceny produktów są cenami końcowymi (brutto) i nie dolicza się do nich dodatkowych kosztów .
 2. Dostępne są przy składaniu ofert różne formy płatności . Przy składaniu oferty przez serwis internetowy są to : przelew tradycyjny i szybka płatność elektroniczna.
 3. Minimalna wartość zamówienia, które składane jest przez Klienta to 120 zł .
 4. Dla stałych Klientów przewidziane są zawsze rabaty (przy zakupie powyżej 120 zł) .
 5. Okresowo w serwisie internetowym, który służy do składania ofert aktywowane i przydzielane są kupony rabatowe . Kuponem w trakcie składania zamówienia można obniżyć kwotę do zapłaty (dodatkowy rabat) .
 6. Ilości, które przedstawiono w serwisie internetowym (jeśli nie określono inaczej w opisach produktów) to 1 doniczka = 1 sztuka .
 7. Za datę zapłaty uważana jest data wpłynięcia środków na konto Gospodarstwa Ogrodniczego Piotr Pawłowski.

Odbiór, dostawa do Klienta i reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące wielkości, jakości i ilości obieranych roślin winny być składane w chwili odbioru . 
 2. Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski ponosi odpowiedzialność wyłącznie do wysokości rachunku za wszystkie uzasadnione i w terminie złożone reklamacje . 
 3. Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski nie będzie akceptować roszczeń dotyczących wyrównania szkód wynikłych z zaistnienia zwłoki w odbiorze roślin .
 4. Podstawowe zasady i reklamacje dostaw do Klienta :

a) Do czasu dostarczenia roślin do Klienta przez cały czas transportu podmiotem odpowiedzialnym za stan produktów jest przewoźnik.

d) Dostawy produktów realizowane są zawsze po uzgodnieniu dogodnego terminu dla obu stron .

e) Dostawa roślin do Klienta jest na chwilę obecną darmowa (w cenie roślin) i realizowana własnym transportem Gospodarstwa Ogrodniczego Piotr Pawłowski.

d) Gospodarstwo Ogrodniczego Piotr Pawłowski zastrzega sobie prawo do odmówienia dostarczenia produktów do Klienta jeśli kwota zamówienia jest niższa niż 120 zł i/lub odległość większa niż 15 km.

 

Odmiany chronione

 1. Znaczna większość rośliny, które są produkowane na zamówienie hodowane są z licencjonowanych nasion lub sadzonek .
 2. Sprzedawane rośliny mają zastosowanie jedynie do uprawy przez Klienta .
 3. Dalsze rozmnażanie odmian prawnie chronionych stanowi naruszenie prawa .

Własność i odpowiedzialność

 1. Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski nie ponosi odpowiedzialności za przyjęcie się i wzrost zakupionych roślin, ponieważ związane jest to z czynnikami zewnętrznymi, które nie są od niego bezpośrednio zależne i nie podlegającymi jego kontroli. Wszelkie porady i pomoc, które dotyczą dalszej uprawy zakupionych roślin udzielane są wg najlepszej woli i zgodnie z posiadaną wiedzą sprzedającego, lecz bez przejmowania odpowiedzialności za ich wykonanie i skutki.
 2. Strony uzgadniają, że rośliny wyprodukowane przez Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski pozostają jego własnością do czasu uregulowania przez Klienta całej za nie należności.
 3. Strony uzgadniają, że rośliny, które nie zostały odebrane w wyznaczonym przez nie terminie mogą zostać przekazane do dalszej sprzedaży. To zastrzeżenie odnosi się szczególnie do roślin, które rosną szybko i mają bardzo krótki czas produkcji (sadzonki pomidorów i ogórków). Umowa między dwiema stronami jest rozwiązywana w takim przypadku za porozumieniem stron. Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski zastrzega sobie w przypadku zerwania umowy prawo do odliczenia od wpłaconej wartości zamówienia kosztów, które ponosi z tytułu rozwiązania umowy.

Reklamacje

 1. Przy odbiorze zamówionego towaru Klient zobowiązany jest sprawdzić zgodność towaru z umową. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad, Klient zobowiązany jest zgłosić uwagi do protokołu odbioru oraz potwierdzić to własnoręcznym, czytelnym
  podpisem.
 2. Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące wielkości, jakości i ilości dostarczonego towaru powinny być zgłoszone pisemnie w terminie
  do 48 godzin od daty odbioru towaru, pod rygorem utraty prawa do powoływania się na nie w terminie późniejszym.
 3. Uszkodzenia oraz wady zgłoszone w terminie późniejszym nie podlegają reklamacji, jako zależne od czynników zewnętrznych, za które
  Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski nie ponosi odpowiedzialności.
 4. W przypadku uznania reklamacji złożonej przez Klienta, Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski zobowiązuje się dostarczyć nowy towar wolny
  od wad w pierwszym możliwym terminie lub obniżyć cenę.

Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie ewentualne spory strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze negocjacji.
 2. W przypadku braku porozumienia w tym zakresie strony oddają sprawę do rozstrzygnięcia właściwemu rzeczowo Sądowi w Łasku.
 3. W sprawach nieuregulowanych przez  Ogólne Warunki Handlowe (OWH) zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 

 Copyright © 2013-2018  Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski


 

 

Kategoria Regulaminy
sobota, 05 lipiec 2014 00:00

Współpraca - inni producenci roślin

Jesteśmy zainteresowani podjęciem współpracy z innymi producentami roślin .

Interesują nas :

- krzewy ozdobne ;

- byliny ;

- rośliny wodne ;

- rośliny balkonowe i rabatowe .

Można w tej sprawie kontaktować się z nami telefonicznie , elektronicznie i osobiście . Nasz adres , formularz kontaktowy i nr telefonu dostępne są pod zakładką "kontakt" .

Kategoria Sprzedaż
sobota, 05 lipiec 2014 00:00

Kontrakty i produkcja roślin dla miast

Od wielu lat zajmujemy się produkcją roślin dla obszarów miejskich. Produkujemy głównie kwiaty balkonowe i rabatowe dla gmin i miast. Na życzenie klienta dostarczamy je własnym transportem i sadzimy. Sadzenie dużej ilości kwiatów jest darmowe (wliczone w ich cenę)  . Nie pobieramy opłat za żadne usługi. Rośliny , które wyhodowaliśmy i posadziliśmy na zamówienie zdobią parki i ulice wielu miejscowości. W poprzednich latach nasze kwiaty zdobiły gminę i miasto Lutomiersk ( miejscowości Kazimierz, Lutomiersk, Malanów i Szydłów ). Zapraszamy gminy i miasta do podjęcia stałej współpracy. Gwarantujemy wysoką jakość i konkurencyjne ceny .

Kategoria O nas
sobota, 05 lipiec 2014 00:00

Sprzedaż detaliczna i większe ilości

Głównie zajmujemy się sprzedażą detaliczną roślin ozdobnych . Jesteśmy producentem . Prawie 100% roślin dostępnych w naszym gospodarstwie jest własnej produkcji . Pozostałe to produkty z zakupionych sadzonek . Pozwala to nam być liderem w naszym regionie i zapewnić naszym klientom najwyższej jakości rośliny w konkurencyjnych cenach .

Gdzie sprzedajemy rośliny .

Obecnie jedyny punk sprzedaży znajduje się pod adresem naszego gospodarstwa , który podano w zakładce "kontakt" . Można u nas 7 dni w tygodniu dokonać zakupu detalicznego . Istnieje oczywiście możliwość sprzedaży większej ilości roślin . W takich przypadkach ich odbiór lub dostawę ustalamy z każdym klientem indywidualnie .

Zalety wybrania nas .

 1. Oferujemy fachowe doradztwo i miłą obsługę . 
 2. Zapewniamy pomoc w dopasowaniu roślin dla Państwa potrzeb . 
 3. Gwarantujemy wysoką jakość produktów i konkurencyjne ceny . 
 4. Przy zakupach powyżej 50 PLN każdy klient otrzymuje mały rabat . 
 5. W sprzedaży stosujemy różne formy płatności ( gotówka , płatność elektroniczna ) . 
 6. Dla stałych klientów (większe ilości) oferujemy elastyczne formy płatności , rabaty i indywidualne dopasowanie sposobu odbioru lub dostawy roślin . 
 7. Na życzenie wystawiamy rachunki (płatności gotówką , przelew i inne) . 
 8. Przy zakupie większej ilości istnieje możliwość dostarczenia roślin naszym transpotrem .

 

 

Kategoria Sprzedaż
sobota, 05 lipiec 2014 00:00

Jak zamawiać rośliny

Dostępne możliwości zamawiania roślin.

 1. Za pomocą naszego sklepu internetowego w zakładce Sklep.
 2. Osobiście - w trakcie wizyty w naszym gospodarstwie ogrodniczym.
 3. Telefonicznie - tylko stali Klienci, którzy w każdym roku u nas kupują rośliny.

Można także wysyłać zapytania o produkty .


Dostępne formy kontaktu

Kontakt telefoniczny - pełne informacje i zamówienia .

Piotr Pawłowski - tel. 728-602-330 .

Prosimy o kontakt w godzinach od 8:00 do 20:00 .

Na podany powyżej numer można dzwonić 7 dni w tygodniu .


Kontakt za pomocą formularza kontaktowego - można wysyłać jedynie zapytania .

Wystarczy wypełnić i przesłać ten formularz kontaktowy .

Dostępny jest bez przerwy .

Odpowiedzi udzielamy w najbliższym możliwym terminie .

Kategoria Zamówienia
sobota, 05 lipiec 2014 00:00

O plikach cookies (ciasteczkach)

Nasze strony internetowe używają plików cookies (ciasteczek) . Są one niezbędne dla prawidłowego działania niektórych serwisów . Pliki cookies są także niezbędne w celu umożliwienia zalogowania się użytkowników . Pozostając na którejkolwiek z naszych stron internetowych zgadzasz się na ich używanie , zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki internetowej .


Więcej informacji

1. Więcej o plikach cookies . 2. Polityka prywatności witryny .


Ustawienia prywatności - artykuły .

Mozilla Firefox - ustawienia ciasteczek .

Opera - ustawienia ciasteczek .

Google Chrome - ustawienia ciasteczek .

Internet Explorer - ustawienia ciasteczek .


Copyright © 2013-2014 Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski


sobota, 05 lipiec 2014 00:00

Polityka prywatności

Polityka prywatności , zasady zachowania poufności i bezpieczeństwa .

Dotyczy wszystkich stron serwisów , które są obsługiwane przez Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski .

Data ostatniej modyfikacji : 13 września 2023 r.

 Kto zbiera Twoje dane?

  Wydawcą ,redaktorem naczelnym i Administratorem danych osobowych wszystkich serwisów jest Piotr Pawłowski - właściciel Gospodarstwa Ogrodniczego Piotr Pawłowski z siedzibą w Kazimierzu przy ul. Kilińskiego 71, 95-083 Lutomiersk, wpisanego do CEiDG NIP: 731-187-29-12, REGON: 101328350 z siedzibą pod adresem : ul.Kilińskiego 71 , 95-083 Kazimierz . Pod pojęciem wszystkie serwisy należy rozumieć każdą treść , która jest dostępna na stronach internetowych przypisanych do domeny kwiatypawlowski.pl i innych, które są własnością Wydawcy. Każdy z serwisów tworzy jedną łączną całość o nazwie Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski . Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski to zarejestrowany dziennik internetowy. Sąd Okręgowy w Łodzi . Rejestr prasowy poz. nr 1367. 

1. Jakie rodzaje informacji są zbierane i przechowywane ?

Dane zbierane automatycznie . Podczas Państwa wizyty na naszej stronie internetowej , automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty, np. adres IP , nazwa domeny , typ przeglądarki , typ systemu operacyjnego itp.

Dane zbierane w trakcie rejestracji i zakupów:

 • nazwa Użytkownika,
 • imię,
 • nazwisko,
 • nazwa firmy (jeśli wymagana),
 • NIP (jeśli wymagany),
 • adres e-mail,
 • adres,
 • nr telefonu.

Dane zebrane w trakcie zakupów i rejestracji nie będą przetwarzane dłużej niż wymaga do tego cel, dla którego zostały zebrane. Dane otrzymane za wyraźną zgodą w trakcie rejestracji i zakupów przechowywane są do czasu cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie i/lub wyrejestrowania konta Użytkownika.  

Dane zbierane w trakcie kontaktu z nami:

 • nazwa Użytkownika,
 • imię,
 • nazwisko,
 • nazwa firmy (jeśli wymagana),
 • NIP (jeśli wymagany),
 • adres e-mail,
 • adres,
 • nr telefonu.

Dane zebrane w trakcie kontaktu nie będą przetwarzane dłużej niż wymaga do tego cel, dla którego zostały zebrane. Dane otrzymane za wyraźną zgodą w trakcie kontaktu przechowywane są do czasu cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie.  

2. Do czego używane są zebrane informacje ?

Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski wykorzystuje zebrane informacje na kilka różnych sposobów i dla kilku powodów  . Sposoby te i powody to np.:

 1. do prowadzenia witryny oraz oferowania za jej pośrednictwem różnych usług , w tym materiałów do pobrania , działu ogłoszeń , forum dyskusyjnego , ankiet , sond , promocji , konkursów i biuletynów informacyjnych oraz wiadomości prywatnych i sieciowych wysyłanych okresowo do użytkowników zarejestrowanych w serwisie , ale tylko w zakresie żądanym przez użytkownika lub dozwolonym przez prawo ;
 2. do obsługi różnego rodzaju próśb o udzielenie informacji ;
 3. w celu udzielenia pomocy technicznej  (np. pomoc w przypadku przypomnienia lub zmiany hasła) ;
 4. do korespondencji administracyjnej ;
 5. do zapobiegania wszelkiego rodzaju oszustwom i nadużyciom dokonywanym za pośrednictwem sieci internetowej , oraz wykrywania tego typu sytuacji ;
 6. dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej , zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach , lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych - dane te są zbierane przez system i serwer automatycznie o każdym użytkowniku ;
 7. dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Państwem , a naszym serwisem będą wykorzystane wyłącznie w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie .

 

3. Kto ma dostęp do przechowywanych przez nas informacji ?

Do podanych przez Państwa danych osobowych ma dostęp tylko Administrator Bazy Danych Osobowych wyznaczony przez redaktora naczelnego i jeżeli zajdzie taka konieczność osoba wyznaczona przez Administratora Bazy na piśmie na jego zastępstwo . Osoba wyznaczona przez Administratora Bazy Danych na stanowisko zastępcy Administratora Bazy Danych Osobowych podlega takim samym prawom i obowiązkom jak Administrator Bazy Danych Osobowych . Administrator Bazy Danych Osobowych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i przechowywanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

W przypadku użycia w sklepie szybkiej płatności elektronicznej dane zostaną automatycznie przekazane firmie wybranej do obsługi sposobu płatności. Zebrane przez firmę zewnętrzną dane będą użyte w celu wykonania procesu płatności.

W wyjątkowych sytuacjach dane osobowe użytkowników mogą zostać ujawnione na wniosek organów sprawiedliwości . Takie przypadki to :

 1. naruszenia Regulaminu naszego serwisu ;
 2. działania na szkodę naszej witryny ;
 3. naruszenia prawa , lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa ;
 4. gdy jest to wymagane w celu ochrony przed nielegalnymi lub szkodliwymi działaniami skierowanymi do naszych serwisó i/lub serwerów , dowolnej części systemów informatycznych , archiwum i redakcji  .

W przypadku stwierdzenia wyżej wymienionych przypadków możemy udostępnić Państwa dane osobowe organom wymiaru sprawiedliwości .

 

4. Pliki cookie  . Wykorzystanie ciasteczek ("cookies")

Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski może używać do poprawnego działania plików ciasteczek ("cookies") .  Są to takie małe pliki tekstowe , wysyłane przez serwer www witryny internetowej w kierunku do komputera użytkownika i zapisywane (przeważnie na dysku komputera użytkownika) w celu sprawdzenia i rejestracji jego aktywności online . Domyślne parametry plików cookie pozwalają na odczyt zawartych w nich informacji przez serwer www . Pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej pracy witryny internetowyej , która zawieraja sondy , sklep internetowy , formularze logowania , reklamy i monitorowanie aktywności osób je odwiedzających . Ciasteczka mogą zawierać różnego rodzaju informacje o użytkowniku danej strony www . Przeważnie używane są w celu automatycznego rozpoznania przez serwer użytkownika odwiedzającego w tym momencie stronę www . Serwer może dzięki tym informacją wygenerować odpowiednią stronę www przeznaczoną dla danego użytkownika . Pozwolić to może także na automatyczne zalogowanie lub pamiętanie hasła logowania po wejściu na witrynę jeżeli ten posiada juz u nas konto i wyraził na to zgodę . Obsługę plików cookie można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki internetowej . Nie jest to jednak zalecane , ponieważ niektóre funkcje witryny internetowej mogą nie działać poprawnie , a część z nich może nawet nie być dostępna .

Więcej o plikach cookies .

 

5. Bezpieczeństwo i poufność .

Redaktor naczelny i Administrator Bazy Danych Osobowych  podejmują wszelkie tylko możliwe działania w celu  zapewnienia i zachowania na najwyższym poziomie  bezpieczeństwa i poufności , mające na celu ochronę danych osobowych użytkowników .

Komunikacja między Państwa komputerem a naszym serwerem w czasie logowania do systemu , rejestracji i innych tego typu ważnych operacji  jest szyfrowana użyciem specjalnego protokołu . Oznacza to , że w przypadku nieuprawnionego przechwycenia przesyłanych danych przez inną osobę lub program do tego służący (np. przesyłania formularza rejestracyjnego , podawania loginu i hasła w czasie logowanie sie do systemu ) nie ma możliwości odczytania jakichkolwiek informacji , które zostały wykradzione . Możemy używać oficjalnych lub własnych certyfikatów szyfrowania danych . W przypadku pojawienia się w czasie otwierania jakiejkolwiek strony serwisu ostrzeżenia o nieznanym certyfikacie prosimy o użycie opcji "potwierdzenia wyjątku" i zezwolenie na użycie certyfikatu .  Dodatkowo nasze bazy danych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich i regularnie wykonywane są kopie zapasowe wszystkich serwisów i baz danych . Kopie zapasowe i dane osobowe są przechowywane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych , zabezpieczane przed zniszczeniem i odczytaniem przez osoby nie posiadające do tego upoważnienia .

Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski postępuje według odpowiednich regulaminów i procedur służących ograniczeniu do minimum ryzyka nieuprawnionego dostępu do danych osobowych użytkowników witryny . Wydawca i redaktor naczelny nie odpowiadają jednak za przypadki włamań i nie gwarantuje jednak całkowitego wykluczenia ryzyka bezprawnego wykorzystania danych osobowych przez włamywaczy internetowych .  Wszelkiego rodzaju hasła i loginy , które służą do korzystania z naszych serwisów  należy przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie należy ich udostępniać innym osobom . Jeżeli doszło do sytuacji wykradzenia użytkownikowi i/lub bezprawnego użycia jego hasła , adresu email , loginu (nazwy użytkownika) , lub jakiejkolwiek informacji dotyczącej jego danych osobowych należy o tym natychmiast powiadomić Administratora w celu podjęcia przez nas stosownych działań zaczynając od zablokowania konta użytkownika i/lub przydzieleniu mu nowego loginu i hasła .
Forum , widoczne komentarze , opinie , ogłoszenia itp. są miejscami publicznymi i widocznymi zawsze dla wszystkich . Oznacza to , że wszelkie informacje w nich zawarte są dostępne dla każdego Użytkownika odwiedzającego witrynę (nawet dla tego , który nie jest zarejestrowany i zalogowany ) . Nie należy w tych miejscach podawać informacji , które pozwalają na identyfikację zarejestrowanego użytkownika lub innych osób . Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski nie ponosi odpowiedzialności za ochronę ani bezpieczeństwo informacji podanych przez użytkowników witryny w miejscach publicznie dostępnych .

 

6. Osoby w wieku poniżej 16-go roku życia .

Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski w celu rozwiania jakichkolwiek obaw rodziców dotyczących wykorzystania danych osobowych ich dzieci może stosować inne  zasady rejestracji w systemie osób , które nie ukończyły jeszcze 16-go roku życia .  Wszyscy użytkownicy, którzy nie ukończyli 16 lat i pragną zarejestrować się w systemie i używać naszego forum lub części witryny mogą być poproszeni o otrzymanie na to zgody rodzica lub prawnego opiekuna i o jej odesłanie do nas  . W niektórych przypadkach granica wieku może być ustalona na wyższą . Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski nie ma jednak możliwości sprawdzenia autentyczności wieku podawanego przez użytkownika , dlatego nie ponosi odpowiedzialności za rejestrację użytkowników , którzy rejestracji nie mieli prawa zgodnie z tą polityką prywatności i regulaminem witryny dokonać . 

 

7. Jak się wyrejestrować i/lub dokonać usunięcia swoich danych osobowych z witryny , naszych serwerów i systemów ?

W celu całkowitego usunięcia z naszego systemu swojego konta użytkownika należy użyć opcji usunięcia konta . Po usunięcia konta może się okazać , że nie wszystkie posty na forum , ogłoszenia w dziale Ogłoszenia , komentarze itp. zostaną usunięte w tym procesie  . Jeżeli doszło do tego typu sytuacji , a użytkownik usuwający swoje konto pragnie usunąć wszystkie informacje dotyczące jego osoby widoczne publicznie może to zrobić na 2 sposoby :

 1. w przypadku usuwania komentarzy i ogłoszeń prosimy o kontakt z Administratorem ;
 2. w sprawach związanych z usuwaniem postów , tematów i innych treści na forum prosimy o kontakt z Moderatorem Forum .

Nasz Administrator lub Moderator Forum po poprawnej weryfikacji danych użytkownika wykonają zadania o jakie zostali poproszeni w ciągu 72 godzin . 

Dane osobowe przechowywane w kopiach zapasowych witryny i kopiach zapasowych baz danych nie są usuwane i przechowywane są bezpiecznie i zgodnie z obowiązującą Ustawą o Ochronie Danych Osobowych .

 

8. Przegląd i edycja swoich danych osobowych .

Każdy użytkownik ma prawo wiedzieć jak jego dane osobowe są przechowywane , w jaki sposób przetwarzane , jaki jest ich stan obecny ( jakie są zawarte informacje dotyczące użytkownika ) i w jaki sposób może dokonać ich edycji lub usunięcia . 

Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu z Menu Użytkownika  opcji edycji konta , mogą Państwo wprowadzić zmiany dotyczące swojego konta użytkownika systemu . Danych zbieranych automatycznie , które nie są dostępne w Menu Użytkownika nie da się zmienić lub usunąć . Można o to poprosić Administratora lub w przypadku forum Moderatora Forum , który zleci to zadanie Administratorowi Forum i Administratorowi Bazy Danych Osobowych .

Możemy odmówić przyjęcia lub dokonania jakichkolwiek zmian w danych osobowych w następujących przypadkach :

 1. nowe dane osobowe po wprowadzeniu lub edycji będą takie same jak należące do zarejestrowanego już w systemie innego Użytkownika ;
 2. podane hasło Użutkownika zawiera mniej niż 8 znaków i/ lub hasło jest zbyt proste ;
 3. wykonanie operacji zmiany lub wprowadzenia danych osobowych nie jest możliwe z przyczyn technicznych i/lub niezależnych od nas ;
 4. podane dane osobowe zawierają informacje niezgodne z regulaminem i Polityką Prywatności witryny ;
 5. podane dane osobowe są niezgodne z prawem ;
 6. podane dane osobowe naruszają godność i prawa innych osób ;
 7. edytowane i/lub wprowadzane dane osobowe nie należą do osoby dokonującej wprowadzania/edycji ;
 8. osoba dokonująca wprowadzania/edycji danych osobowych nie posiada do tego upoważnienia ;
 9. prośba o dokonania zmiany danych osobowych dotyczy archiwum danych osobowych , ponieważ archiwum może być przechowywane na różnych zabezpieczonych przed zniszczeniem i edycją nośnikach danych .

Każdy użytkownik ma prawo sprawdzenia  i edycji posiadanych przez nas danych osobowych , które go dotyczą .

 

9. Kontakt z nami . 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem za pośrednictwem odpowiedniego formularza kontaktowego .

 

10. Zmiany Polityki prywatności i zasad zachowania bezpieczeństwa naszych stron internetowych .

Prosimy pamiętać , że Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski zastrzega sobie prawo do edycji tej Polityki prywatności i zasad zachowania poufności i bezpieczeństwa . Dostęp do aktualnej i obowiązującej wersji Polityki prywatności , zasad zachowania poufności i bezpieczeństwa dostępny jest za pośrednictwem linków "Polityka prywatności" , "Zasady zachowania bezpieczeństwa" i "Zasady zachowania poufności" . Linki widoczne są na każdej podstronie . Umieszczone są zawsze na samym dole otwartej strony internetowej . Istnieje możliwość zapoznania się z każdą wcześniejszą wersją "Polityki prywatności , zasad zachowania poufności i bezpieczeństwa" jeżeli taka istnieje . 

 

 Copyright © 2013-2023 Gospodarstwo Ogrodnicze Piotr Pawłowski


 

Kategoria Bezpieczeństwo
Strona 1 z 2